Samovýrobci do 30kWp


Výhody pro samovýrobce s instalovaným výkonem do 30 kWp

  • Výkupní cena pro rok 2023 je 4 065 Kč/MWh bez DPH pro všechny zákazníky bez ohledu zda od naší společnosti odebírají elektřinu
  • NOVÉ: Pro nové zákazníky, kteří podepisují Smlouvy o výkupu od 1.2.2023 jsme vzhledem k vývoji cen upravili výkupní cenu v roce 2023 na 2 540 Kč/MWh bez DPH
  • Minimum administrativní zátěže – vše Vám připravíme a zajistíme u distribuční společnosti, zasílání faktur v elektronické podobě.
  • Rychlý a individuální zákaznický servis

Následné kroky po podpisu Smlouvy:

  • Jste-li startující výrobce, stanete se našimi zákazníky během 10 pracovních dní. Vyrábíte-li již delší dobu, můžete být našimi dodavateli elektřiny do 12 pracovních dní. Zašleme příslušné podklady na Váš kontaktní e-mail.  Dle Vámi zvoleného fakturačního období nám poté zasílejte faktury, jejichž vzor můžete nalézt zde ke stažení (vzor plátce DPH / vzor neplátce DPH). Údaje o Vaší výrobě jsou dostupné na CDS OTE, případně Vám je rádi sdělíme. Každý rok od nás můžete očekávat návrh cen pro následující kalendářní rok.

Pro zahájení spolupráce stačí:

  • Prostudovat si formulář Smlouvy, Plnou moc..
  • Vyplnit všechny údaje požadované ve Smlouvě a v Plné moci, včetně 18-ti místného EAN kódu pro výrobu, který je uveden ve Vaší smlouvě o připojení, uzavřené s provozovatelem distribuční soustavy při zprovoznění Vaší elektrárny.
  • Jste-li provozovatelem FVE uvedené do provozu před 31. 12. 2012 a dosud jste neměnili obchodníka, poradíme Vám, jak výrobní EAN získat.
  •  Zaslat výše uvedené, dokumenty ve formě scanu na adresu: fotovolt@v-elektra.com nebo poštou do sídla naší společnosti. Veškeré další kroky spojené se změnou obchodníka zařídíme za Vás.