Rosteme s Vámi


Dlouhodobá úspěšnost a stabilita naší firmy by nebyla možná bez Vás, našich odběratelů, mnozí z Vás jsou našimi klienty již několik let, velká skupina odběratelů každoročně vypisuje výběrová řízení či nakupují elektřinu prostřednictvím stále více oblíbených elektronických aukcí.

PŘEHLED CELKOVÉHO OBJEMU DODÁVEK V ČR A SR:

Rok Objem velkoobchod (MWh) Objem dodávek koncovým odběratelům (MWh)
2006 až 2010 CZ 12 796 000 1 031 200
2006 až 2010 SK 5 099 000 67 200
2006 až 2010 CZ+SK 17 895 000 1 098 400
2011 CZ 990 000 153 000
2011 SK 320 000 17 400
2011 CZ+SK 1 310 000 170 400
2012 CZ 1 079 100 137 000
2012 SK 770 400 48 200
2012 CZ+SK 1 849 500 185 200
2013 CZ 944 490 147 291
2013 SK 413 914 53 569
2013 CZ + SK 1 358 404 200 860
2014 SK 799 000 83 110
2015 CZ + SK 748 192 23 860
2016 CZ + SK 1 639 078 59 363
2017 CZ + SK 1 182 031 74 825
2018 CZ + SK 1 122 009 77 410
2019 CZ + SK 560 619 72 302

 

PŘEHLED POČTU ODBĚRATELŮ A POČTU OPM SUMÁRNĚ ZA ČR A SR:

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POČET ODBĚRATELŮ 394 455 592 599 480 534 684 308
POČET OPM VO + MO 3468 4255 1501 872 1014 1352 1693 902

 

Naši klienti o nás

PhDr. Simona Vlčková ( ZŠ a MŠ Praha 5, Radlice, zást. ředitele školy)

Od roku 2010 jsme  díky elektronické aukci změnili dodavatele el. energie. Přechod byl naprosto bezproblémový, jednání velice vstřícné a korektní. Se službami a cenovou politikou V-Elektry jsme naprosto spokojeni.   

Ing. František Vaculovič (Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, ředitel družstva)

Se společností V-Elektra, s.r.o. jsme uzavřeli smlouvu na základě výsledků elektronické aukce na dodávku elektřiny. Navzdory počátečním obavám se splnění našich náročných požadavků na systém komunikace a výměny obchodních a fakturačních dat V-Elektra tuto úlohu zvládla a dokonce posunula na vyšší úroveň k naší plné spokojenosti.

Seznam vybraných odběratelů

Odběratel
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
MĚSTO BLOVICE
MĚSTO ČESKÝ TEŠÍN
MĚSTO DAČICE
MĚSTO HARTMANICE
MĚSTO KRÁLIKY
MĚSTO OPOČNO
MĚSTO PŘIBYSLAV
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OBEC ALBRECHTICE
OBEC BUKOVEC
OBEC HRÁDEK
OBEC JESENÍK NAD ODROU
MORAVSKO - SLEZSKÝ KRAJ
VÁHALA A SPOL. s r.o., HUSTOPEČE NAD BEČVOU
JBM DRUŽSTVO, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRECHEZA, a.s. PŘEROV
ZKD SUŠICE, SUŠICE
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., OLOMOUC
KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., KOSTELEC
ENERGETIKA CHROPYNĚ, a.s. CHROPYNĚ
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.
ČSAD HODONÍN
BOHUMÍNSKA MĚSTSKÁ NEMOCNICE, a.s.
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RAJ
SLEZSKÁ NEMOCNICE
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKEHO KRAJA